GRAFICKÉ A MARKETINGOVÉ STUDIO
Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační a kontaktní údaje správce 

Studio Maglen s.r.o., IČO 06665365, DIČ CZ06665365, se sídlem Fügnerova 359/14, Děčín 1, 405 02, podnikající jako společnost s ručením omezeným, dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost je možné kontaktovat na emailu nebo telefonním kontaktu +420 606 592 188.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zásady zpracování osobních údajů

Společnost dodržuje následující zásady:

4. Způsoby zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci našeho elektronického obchodu. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.

5. Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Kategorie zpracovatelů pro konkrétní účely zpracování jsou uvedeny v seznamu účelů zpracování.

Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.

6. Účely zpracování osobních údajů

6.1. Zpracování osobních údajů při plnění smlouvy a před uzavřením smlouvy

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané od subjektu údajů při zpracování poptávek a objednávek.

Údaje, které objednávající vyplňuje jsou jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČO a DIČ (v případě fyzických osob podnikajících), dodací adresa a kontaktní údaje (telefon, email).

Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (tiskárny, přepravci apod.) a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je nařízena na 10 let. Údaje objednávky jsou uchovávány po dobu nutnou pro případné reklamační řízení.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit následující práva:

8. Závěr

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.5.2018. Aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách.